Święta od wszelkich potrzeb

,,Ja cudów nie czynię! Jestem tylko biednym nieukiem, co pasał owce!… Zwróćcie się do świętej Filomeny. Ilekroć prosiłem o co Boga przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany,,(św. Jan Maria Vianney)

Ze św. Filomeną po raz pierwszy zetknęłam się około 7 lat temu. Z ciekawością czytałam jej biografię a modląc się do niej odczuwałam jej potężną moc. I było to wtedy, gdy jeszcze nie doświadczyłam ”namacalnej” miłości i obecności Bożej. Czułam jednak potrzebę kontaktu z Nim, zbliżenia się do Niego. Myślę, że nie nadużyję mocy św. Filomeny jeśli powiem, że wtedy może to właśnie ona, obok św. Faustyny przyprowadziła mnie do Jezusa (oczywiście są to moje luźne przypuszczenia, sama jestem ciekawa jak to wszystko wygląda od ,,wewnątrz”).

Modląc się do niej czułam coraz większą ,,potrzebę,, Boga. Chciałam coś zmienić w swoim życiu, wewnątrz mnie narastała coraz silniejsza tęsknota za czymś czego nie umiałam określić (suma sumarów oczywiście to tęsknota za Bogiem…). Około pół roku później doświadczyłam miłości Jezusa i moje życie faktycznie zaczęło się zmieniać. ,,Spotykając” Boga żywego właściwie wszystko zmienia się.

Do dziś wracam do tej świętej, wierze, że jest ze mną, że jej wstawiennictwo u Boga ma ogromne działanie. Nie na darmo nazywa się ją patronką czasów ostatecznych.

Urodziła się około 10 stycznia 289 roku, zmarła w 302 roku w Rzymie. Pochodziła z greckiej  rodziny arystokratycznej. Była długo oczekiwanym dzieckiem, a po jej narodzinach jej rodzice przyjęli chrzest. Zginęła w męczarniach broniąc swojego dziewictwa.

W dniu święta Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, 24 aja 1802 roku, w katakumbach zostały odnalezione relikwie św. Filomeny. Na grobowcu widniał napis, w tłumaczeniu na polski: ,,Pokój tobie Filomeno,, (lub ,,Pokój tobie ukochana,,). Na grobowcu były wyryte: kotwica, dwie strzały, włócznia, gałązka palmy i kwiat lilii, symbolizujące śmierć przez utopienie, męczeństwo, palmę zwycięstwa i symbol dziewictwa. Cuda za jej pośrednictwem były tak liczne, że szybko została uznana za Cudotwórczynię XI wieku. (Na podstawie modlitewnika ,,Św. Filomena. Cudotwórczyni wspomagająca we wszystkich potrzebach cielesnych i duchowych,,)

Jest patronką Żywego Różańca, matek, dzieci, szczęśliwych porodów, ludzi interesu, drugą patronką Królestwa Neapolu, w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników, misji i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci, katakumb, oraz we wszelkich potrzebach cielesnych i duchowych.

Jej wspomnienie obchodzono w dniu 11 sierpnia do czasu reformy liturgicznej.

Jej czcicielem, obok św. Jana Vianneya był także ojciec Pio.

Modlitwa do św. Filomeny:

Święta Filomeno, Dziewico i Męczennico, którą Bóg tyloma cudami wsławia, którą Namiestnik Jezusa Chrystusa mianował Protektorką Żywego Różańca i Dzieci Maryi, pokaż nam coraz wyraźniej z niebiańskich wysokości, że głos tak święty jak twój musi być wysłuchany i że mamy prawo liczyć na twoją pomoc. Wystaraj się dla nas o łaskę wierności Jezusowi Chrystusowi, aż do śmierci. Amen.

sw-filomena

Przez zwalczanie pokus do zwycięstwa:

O Boże , któryś przez zasługi błogosławionej Filomeny , Dziewicy i Męczennicy , w swoim miłosierdziu łaskawie dał nam przykład jej męczeństwa dla wzmocnienia i utwierdzenia nas w wierze , chroń nas , aby pokusy nigdy nie rozdzieliły nas z Tobą , błagamy Cię , Panie , przez Jezusa Chrystusa Pana naszego . Amen.

Litania do św. Filomeny św. Jana Vianneya:

Boże, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Boże zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Filomeno, módl się za nami,
Święta Filomeno, z chwilą poczęcia łaskami napełniona, módl się za nami,
Święta Filomeno, wierna naśladowczyni Maryi, módl się za nami,
Święta Filomeno, wzorze dziewic, módl się za nami,
Święta Filomeno, Świątynio doskonałej wiary, módl się za nami,
Święta Filomeno, ożywiona zapałem do Chwały Bożej, módl się za nami,
Święta. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa, módl się za nami,
Święta Filomeno, Przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami,
Święta Filomeno, niezwyciężona siło czystości, módl się za nami,
Święta Filomeno, Zwierciadło heroicznej cnotliwości, módl się za nami,
Święta Filomeno, wytrwała i nieustraszona w męczarniach, módl się za nami,
Święta Filomeno, jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana, módl się za nami,
Święta Filomeno, gradem strzał przebita, módl się za nami,
Święta Filomeno, skuta łańcuchami, przez Matkę Najświętsza pocieszana, módl się za nami,
Święta Filomeno, w więzieniu cudownie uzdrowiona, módl się za nami,
Święta Filomeno, w czasie tortur przez aniołów wspierana, módl się za nami,
Święta Filomeno, która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego, módl się za nami,
Święta Filomeno, która nawróciłaś świadków swego męczeństwa, módl się za nami,
Święta Filomeno, która znosiłaś furię swoich oprawców, módl się za nami,
Święta Filomeno, Opiekunko niewinnych, módl się za nami,
Święta Filomeno, Patronko młodzieży, módl się za nami,
Święta Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych, módl się za nami,
Święta Filomeno, Zdrowie chorych i słabych, módl się za nami,
Święta Filomeno, nowe Światło Kościoła Walczącego, módl się za nami,
Święta Filomeno, która zwalczasz bezbożność świata, módl się za nami,
Święta Filomeno, która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania, módl się za nami,
Święta Filomeno, której imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł, módl się za nami,
Święta Filomeno, wspaniałymi cudami sławiona, módl się za nami,
Święta Filomeno, mocą Bożą wzmocniona, módl się za nami,
Święta Filomeno, panująca w chwale, módl się za nami,
Święta Filomeno, patronko Dzieci Maryi, módl się za nami,
Święta Filomeno, patronko Żywego Różańca, módl się za nami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami Św. Filomeno.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczennicy, zawsze Ci miłej przez jej nieskalaną czystość i praktykowanie wszelkich cnót, przebacz nam grzechy nasze i udziel nam łask nam potrzebnych (nazwij łaskę, której specjalnie potrzebujesz). Amen.

Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich:

O święta Filomeno, wierna Dziewico i wspaniała Męczennico, która tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętości i wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym miłosierdziem Twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli służyć Panu Jezusowi przez całe nasze życie, a po śmierci zasłużyli na szczęście oglądania Jego Oblicza w życiu wiecznym. Amen.

O doskonalenie cnoty:

o cudowna Dziewico, które chwałę Bóg ku swej radości uczynił znaną przez poszczególne cuda, zwracamy się do Ciebie i oddajemy Tobie ze szczególnym zaufaniem. Prosimy uzyskaj dla nas łaskę, abyśmy poprzez Twój przykład mogli odważnie walczyć przeciwko wszystkiemu, co jest w sprzeczności z panowaniem Jezusa Chrystusa w naszych sercach, abyśmy mogli ofiarować nasze dusze w cnocie jak twoja, a zwłaszcza z anielską czystością, która uczyniła ciebie doskonałym wzorem, i tak rozpaleni w miłości Jezusa prowadzeni byli drogą, którą nam wyznaczył, abyśmy do końca mogli iść i osiągnąć wieczne szczęście, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz i na wieki wieków . Amen.

Modlitwa o czystość:

O wspaniała święta Filomeno, która ożywiona palącym się płomieniem , miłości Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, lśnisz w Kościele świętym wspaniałością doskonałego dziewictwa poprzez przebyte heroiczne cierpienia, uzyskaj dla nas u twego Niebiańskiego Oblubieńca łaski utrzymujące najświętsze, nieskalanej czystości, wartości bezcennych skarbów niewinności, abyśmy za twoim przykładem podążać mogli Jego śladami w ciągu całego naszego życia na ziemi, a po śmierci razem z tobą mogli radować się w Jego chwale przez całą wieczność.

Święta Filomeno, szczęśliwa Dziewico, adorowana we wspaniałej niewinności i pięknie przybrana w purpurę męczeństwa, wyjednaj dla nas łaski, abyśmy poznali znaczenie cierpienia, jak cierpieć, jak się poświęcać, a wszystko w wierności i podporządkowaniu się Bogu aż do śmierci, abyśmy zasłużyli na przebywanie w jasności Jego Oblicza w wieczystym Raju. Amen.

Modlitwa o pomoc w potrzebie:

Wierna Dziewico, sławiona Męczennico, za pośrednictwem której dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. ty, która znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego cię o litość. O wielka Święta, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do ciebie zanoszę………………

Jestem całkowicie przekonany, że przez twoje zasługi: zniesioną pogardę, lekceważenie,

cierpienia i twoją męczeńską śmierć, które zjednoczyły ciebie z Męką i Śmiercią twego Oblubieńca, otrzymam łaski, o które błagam ciebie i w radości serca mego dzięki składać będę Bogu, który uwielbiony przez wszystkich świętych panuje w miłosierdziu swoim teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wezwania do świętej Filomeny:

Bądź pozdrowiona Filomeno, anielskie Dziecię Niebios!

Bądź pozdrowiona Filomeno, perło Świętych Dziewic!

Bądź pozdrowiona Filomeno, różo oczyszczona własną krwią!

Bądź pozdrowiona Filomeno, kwiecie Męczennic, zapachu perfum Niebios!

Bądź pozdrowiona Filomeno, wzorze wiary i nadziei!

Bądź pozdrowiona Filomeno, której dobroć przyciąga wszystkie serca!

Bądź pozdrowiona Filomeno, przybądź z ciemności katakumb, by oczyścić dusze nasze!

Bądź pozdrowiona Filomeno, pełna pomocy pośredniczko cudownych wydarzeń!

Bądź pozdrowiona Filomeno, która modlisz się za nas do Jezusa i Maryi!

Chwała, miłość, honor i Błogosławieństwo Bogu Ojcu, który wyróżnił ciebie,

Bogu Synowi, który wybrał Ciebie na swoją Oblubienicę,

Bogu Duchowi Świętemu, który prowadził i uświęcił ciebie,

Maryi Twojej Matce, która ciebie jako córkę swoją ponad wszystkie wywyższyła,

Błogosławiona przez aniołów, którzy ciebie osłaniali,

Pokój i wieczne błogosławieństwo wszystkim, którzy czczą, miłują i wzywają ciebie. Amen.

Nowenna do świętej Filomeny:

O święta Filomeno , sławiona Dziewico i Męczennico , cudotwórczyni naszych czasów , wyjednaj dla mnie czystość ciała i duszy , czystość serca i pragnień , czystość myśli i uczuć.

Przez Twą cierpliwość w wielu cierpieniach wyjednaj dla mnie poddanie się wszystkim doświadczeniom jakie Bóg zechce na mnie zesłać.

Jak Ty cudownie uratowałaś się z wód Tybru , w który wrzucono cię na rozkaz twego prześladowcy, tak daj mi przejść przez wody udręki bez szkody dla mej duszy.

Poza tymi łaskami wyjednaj dla mnie , wierna oblubienico Jezusa , szczególna łaskę , którą ci w tej chwili polecam.

O czysta Dziewico i święta Męczennico, bądź łaskawa spojrzeć z Nieba ze współczuciem na twego oddanego

sługę , pociesz mnie w strapieniu , wspomóż w niebezpieczeństwie , a szczególnie przyjdź mi z pomocą w godzinę śmierci .

Opiekuj się Kościołem Bożym , módl się o jego wywyższenie i pomyślność , wzrost wiary , za Ojca Świętego , za kapłanów , za wytrwałość wiernych , za nawrócenie się grzeszników , ulgę dla dusz w czyśćcu , szczególnie tych dla mnie drogich.

O wielka Święta , której triumf obchodzimy na ziemi , wstaw się za mną , abym mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały twojej w Niebie i wiecznie błogosławić Tego , który tak szczodrze wynagradza na wieczność za cierpienie przeżyte dla Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia. Amen.

 

Modlitwa:

O przeczysta Dziewico , wspaniała Męczennico , święta Filomeno , którą Bóg w swojej wszechmocy objawił światu w tych nieszczęsnych czasach , aby ożywić wiarę , wesprzeć nadzieję i rozniecić miłość w chrześcijańskich duszach , spójrz na mnie leżącego u stóp twoich.

Bądź łaskawa , Dziewico pełna dobroci , przyjąć moje pokorne modlitwy i uzyskaj dla mnie tę czystość , dla której wzgardziłaś najbardziej kuszącymi rozkoszami świata; moc duszy , która pozwoliła ci oprzeć się najstraszniejszym atakom; i tę żarliwą miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa , której najokropniejsze męczarnie nie mogły w tobie ugasić. Daj , abym przepasany twym sznurem i naśladując cię w tym życiu mógł kiedyś być z tobą w Niebie ukoronowany. Amen.

 

K. Módl się za nami święta Filomeno.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się : Błagamy Cię , Panie , przebacz nam nasze grzechy poprzez wstawiennictwo świętej Filomeny , Dziewicy i Męczennicy , która starała się Tobie przypodobać przez swoją nieskazitelną czystość i doskonałą praktykę cnót. Amen.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s